Новини

ДЕТСКА ГРАДИНА №192 “ЛОЗИЧКА” КАНИ ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ РОДИТЕЛИ НА ДЕЦАТА ОТ ПЪРВА И ВТОРА ГРУПА ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ КЪМ СЪВМЕСТНА ПРАКТИКА НА ТЕМА: “ДЕТЕТО В НАС И ДЕЦАТА ИЗВЪН НАС” Да погледенем света с очите на нашите деца ЧЕТВЪРТЪК 30.05.2019 Г. 17.00 ч. В ТЕАТРАЛНАТА ЗАЛА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Уважаеми родители, Каним Ви на Първата родителска среща, която ще се състои на 20 юни 2019 г. от 17.30 ч. в занималнята на група "Пинокио".

Записване на деца с набор 2016: Всеки работен ден от 9:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 17:00 ч. Необходими документи: 1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ) 2. Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите/настойника за сверяване на данните 3. Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи декларираните от родителя/настойника критерии

В началото на юни Детска градина "Лозичка" кани всички деца от от Трета и Четвърта група да се включат в еднодневните екскурзии до с. Макоцево - конна база "Конникът". Участието на децата е съфинансирано по проект към Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и реализиран в подкрепа на инициативата «София - Европейска столица на спорта» Дати на провеждане: • Първи излет - 4 юни 2019 г. от 9.00 часа до 16.30 часа – ІV-та Група „Пинокио” – конна езда, разходка с каручка, поход до близкия пчелар, състезателни игри • Втори излет – 5 юни 2019 г. от 9.00 часа до 16.30 часа - ІІІ-та Група „Бърборино” – конна езда, разходка с каручка, поход до близкия пчелар, състезателни игри • Трети излет – 6 юни 20189г. от 9.00 часа до 16.30 часа – ІІІ-та Група „Мечо Пух” – конна езда, разходка с каручка, поход до близкия пчелар, състезателни игри Необходимо е родителите на децата да попълнят информирано съгласие за участие в излетите. За повече информация - учителите от съответните групи в детската градина При лоши метеорологични условия датите на екскурзиите могат да бъдат променени

Детска градина № 192 „Лозичка” гр.София, район „Лозенец”, ул.„Розова долина” №12а; e¬_mail: dg192@abv.bg; тел. 02 8661358 ЗАПОВЕД № 731-123/20.12.2018 г. Във връзка с писма №СОА18-ДИ05-3407/5.12.2018 г. и № СОА18-ДИ05-3416/6.12.2018 г. и завишените емисии от вредни вещества в атмосферния въздух над допустимите норми, НАРЕЖДАМ: Да се предприемат следните действия: 1. Ограничаване времето на открито на децата. 2. Ограничаване физическата активност на открито 3. Занималните на групите да се проветряват по-често за кратко време 4. Да се прилага по-често влажно почистване на под, повърхности, маси, столове, играчки 5. Спалното бельо да се изтупва след съня на децата 6. Медицинските сестри да упражняват системен контрол на микроклиматчните фактори в занималните на групите - измерване и отчитане на температура и влажност ДИРЕКТОР ДГ №192: Гергана Цанева

Задължителни документи за прием на децата след завръщане от лятна ваканция : ПРИ ОТСЪСТВИЕ ПО-МАЛКО ОТ 2 МЕСЕЦА : 1. Медицинска бележка , че детето няма контакт ОЗЗ 2. Попълване на лична здравнопрофилактична карта /ЛЗПК/ ПРИ ОТСЪСТВИЕ НАД 2 МЕСЕЦА : 1. Медицинска бележка, че детето няма ОЗЗ 2.Попълнена лична здравнопрофилактична карта / ЛЗПК/ 3. Паразитологично изследване. Изготвените документи следва да бъдат предадени на медицинско лице в детската

В началото на юни Детска градина "Лозичка+ кани всички деца от от Трета и Четвърта група да се включат в еднодневните екскурзии до въжените градини до х. Алеко на Витоша. Участието на децата е финансирано по проект към Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и реализиран в подкрепа на инициативата «София - Европейска столица на спорта през 2018 г.» Дати на провеждане: • Първи излет - 5 юни 2018 г. от 9.00 часа до 16.30 часа – ІV-та Група „Славейче” – алпийско катерене, игри на въжените градини, поход до резервата „Бистришко бранище” • Втори излет – 6 юни 2018 г. от 9.00 часа до 16.30 часа - ІV-та Група „Слънчице” – алпийско катерене, игри на въжените градини, поход до резервата „Бистришко бранище” • Трети излет – 7 юни 2018 г. от 9.00 часа до 16.30 часа – ІІІ-та Група „Пинокио” – алпийско катерене, игри на въжените градини, поход до резервата „Бистришко бранище” Необходимо е родителите на децата да попълнят информирано съгласие за участие в излетите. За повече информация - учителите от съответните групи в детската градина

ЗАПОВЕД № 372-41/12.10.2017 г. Относно: Осигуряване на диетична храна за деца със специфични потребности в ДГ №192 „Лозичка” На основание с чл. 258, ал. 1 и чл.259 от ЗПУО, във връзка с Писмо №СО17-ДИ05-2736 на Д-р Камен Николов, Директор на ОБДХ София-град УТВЪРЖДАВАМ: Правила за Осигуряване на диетична храна за деца със спецефечни потребности в ДГ №192 „Лозичка” 1. Разрешение за осигуряване на храна от родителите се предоставя след удостоверяване на нуждата за диетично хранене с решение на ТЕЛК или със здравен документ, издаден от комисия или специалист за съответното заболяване. Всеки случай се преценява индивидуално. 2. Разрешение за внасяне на диетична храна се дава от медицинската сестра на ДГ №192. За издаденото разрешение писмено се уведомява директора н ОДБХ с цел осъществяване на официален контрол от страна на компетентен орган. 3. При предоставяне на разрешение ДГ №192 нанася корекции в системата за управление на безопасността на храните, с които се гарантира произхода на индивидуалната порция храна и спазването на всички изисквания по съхранението и предлагането ѝ. 4. Родителите следва писмено да декларират, че поемат изцяло отговорността за качеството и безопасността на приготвената домашна храна и евентуални последствия от нея. Директор: Г. Цанева

С цел подобряване здравето на децата и намаляване риска от хранителни алергии и хранителна непоносимост, в изпълнение на разпоредбите на чл. 7 ал.3 на Наредба 2/2013 г. и чл.6 ал.3 на Наредба 6/2011 г. на МЗ, родителите на децата с хранителни алергии или хранителна непоносимост към определени храни, нуждаещи се от диетично хранене, следва да подадат заявление до директора на ДГ 192 „ЛОЗИЧКА“, което да бъде придружено с решение на ТЕЛК или здравен документ, издаден от комисия или специалист за съответното заболяване. При постъпване на дете в ДГ 192 „ЛОЗИЧКА" със специфични хранителни нужди, в здравния картон на детето лекуващият лекар трябва да предостави информация и препоръки за адекватен диетичен режим, в зависимост от вида на заболяването. Деца със специфични хранителни нужди, които вече посещават ДГ 192 „ЛОЗИЧКА", следва да подадат заявление- декларация до директора на детската градина в деня на получаване на медицинската експертиза. Към заявлението да се приложат изброените по- горе медицински документи, удостоверяващи специфични хранителни нужди.

Задължителни документи за прием на децата след завръщане от лятна ваканция : ПРИ ОТСЪСТВИЕ ПО-МАЛКО ОТ 2 МЕСЕЦА : 1. Медицинска бележка , че детето няма контакт ОЗЗ 2. Попълване на лична здравнопрофилактична карта /ЛЗПК/ ПРИ ОТСЪСТВИЕ НАД 2 МЕСЕЦА : 1. Медицинска бележка, че детето няма ОЗЗ 2.Попълнена лична здравнопрофилактична карта / ЛЗПК/ 3. Паразитологично изследване. Изготвените документи следва да бъдат предадени на медицинско лице в детската градина

Седмично меню 20.05.2019 - 24.05.2019

Сутрешна закуска Алергени

ЧАЙ С МЕД И ЛИМОН

ФИЛИЯ С КАШКАВАЛ/Г/, /МЛ/

ПЛОД

Обяд

СУПА ЗАЕК/Г/, /Я/, /МЛ/

ТИКВИЧКИ С ОРИЗ

ПЪЛН.ХЛЯБ/Г/

ПЛОД

Следобедна закуска

МАКАРОНИ НА ФУРНА/Г/, /Я/, /МЛ/

АЙРЯН/МЛ/

Сутрешна закуска Алергени

ПРЯСНО МЛЯКО/МЛ/

КОЗУНАК/Г/, /Я/, /МЛ/

ПЛОД

Обяд

ТАРАТОР/МЛ/

КАШКАВАЛ НА ФУРНА/Г/, /Я/, /МЛ/

ПЪЛН.ХЛЯБ/Г/

ПЛОД

Следобедна закуска

ФИЛИЯ ШОПСКИ ПАСТЕТ/Г/, /МЛ/

ДОМАТ

Сутрешна закуска Алергени

ПРЯСНО МЛЯКО/МЛ/

ФИЛИЯ СЪС СУХ КОЛБАС/Г/, /МЛ/

ПЛОД

Обяд

ТАРАТОР/МЛ/

СВЕНСКО С КАРТОФИ, САЛАТА ДОМАТИ

ПЪЛН.ХЛЯБ/Г/

ПЛОД

Следобедна закуска

МЛЯКО С ОРИЗ/МЛ/

Сутрешна закуска Алергени

ЧАЙ С МЕД И ЛИМОН

ФИЛИЯ С МАСЛО/Г/, /МЛ/

ВАРЕНО ЯЙЦЕ/Я/

ПЛОД

Обяд

СУПА РИБА/Г/, /Я/, /Р/, /МЛ/

ПИЛЕ С ГРАХ

ПЪЛН.ХЛЯБ/Г/

ПЛОД

Следобедна закуска

БАНАН

Сутрешна закуска Алергени

Обяд

Следобедна закуска

Съгласно регламент /ЕС/ Но 1169/2011 г. на Европейския парламент и на съвета от 25.10.2011 г.

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХРАНИТЕ

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ХРАНИ СЪДЪРЖАТ ПРОДУКТИ, СЪДЪРАЖАЩИ АЛЕРГЕНИ

1. Зърнени култури, съдържащи глутен, а именно: пшеница, овес, както и продукти от тях
2. Яйца и продукти от тях
3. Риба
4. Мляко и млечни продукти.

ЛЕГЕНДА:

Глутен - /Г/
Яйца - /Я/
Риба - /Р/
Мляко и млечни продукти - /МЛ/