Групи

Децата са разпределени в 7 възрастови групи

Щурчета

III-та група

Мечо Пух

IV-та група

Бърборино

IV - та група

Смехорани

III-та група

Славейче

II-ра група

Слънчице

II-ра група

Пинокио

I-ва група