Екипът, който се грижи за децата от група "ЕПЛР"

Екип за подкрепа на личностно развитие. В детската градина работи екип от логопед, психолог и ресурсен учител. Индивидуалната работа на педагогическите специалисти се осъществява в двата ресурсни кабинети, специално оборудвани, за да се чувстват децата спокойни и концентрирани.

Павлинка Саулска / Логопед

Портфолио

Борис Минков / Психолог

Портфолио

Мая Стефанова / Ресурсен учител

Портфолио

Седмична програма

8.30-9.00 - Консултации с родители -Мая Стефанова

8.30-9.00 Консултации с родители - Борис Минков

09:00 –09:30 Консултации с родители

- Павлинка Саулска

Новини

Какво направиха нашите деца

Нашите деца са талантливи и изобретателни