Екипът, който се грижи за децата от група "Щурчета"

Татяна Абрашева / Помощник-възпитател

Светлозара Стефанова-Паскова / Преподавател

Портфолио

Валя Джелепова / учител

Портфолио

Стефка Хайвазова / помощник на учителя

Седмична програма

Изобразително изкуство

Физическа култура

Допълнителни дейности:

Футбол 9.30

Фолкнетика 10.00 ч.

Околен свят

Музика

Допълнителни дейности

Приложно-театрални дейности 16.00 ч

Български език и литература

Физическа култура

Допълнителни дейности

Приложно-театрални дейности 10.00 ч.

Плуване 11.00-12.00 ч.

Музикален английски 9.30 ч

Математика

Изобразително изкуство

Допълнителни дейности

Футбол 9.30

Фолкнетика 10.00 ч.

Конструиране и технологии

Музика

Физическа култура

Допълнителни дейности

Музикален английски 10.30 ч.

Новини

Индивидуална педагогическа консултация за родители се провежда всеки петък от 12.30 ч. до 13.30 ч. Имайки предвид усложнената обстановка през последните месеци, провеждането на консултациите ще се осъществява предимно чрез телефонни разговори. Когато този вариант не е удачен, ще се насрочи среща на територията на детската градина и при спазване на всички противоепидемични мерки.

Какво направиха нашите деца

Нашите деца са талантливи и изобретателни