Екипът, който се грижи за децата от група "Мечо Пух"

Росица Стоянова / Преподавател

Портфолио

Люба Стайкова / Преподавател

Портфолио

Елизабет Павлова / Помощник-възпитател

Седмична програма

Околен свят

Физическа култура

Допълнителни дейности

Фолкнетика 11.00 ч.

Футбол 10.30 ч.

Приложно-театрални дейности 11.30 ч.

Български език и литература

Музика

Околен свят

Допълнителни дейности

Плуване 10.45-11.45 ч.

Изобразително изкуство

Физическа култура

Български език и литература

Допълнителни дейности

Приложно театрални дейности 11.00 ч.

Музикален английски 10.30 ч

Математика

Изобразително изкуство

Допълнителни дейности

Фолкнетика 11.00 ч.

Футбол 10.30 ч.

Конструиране и технологии

Музика

Физическа култура

Допълнителни дейности

Музикален английски 11.00 ч.

Новини

Индивидуална педагогическа консултация за родители се провежда всеки петък от 12.30 ч. до 13.30 ч. Имайки предвид усложнената обстановка през последните месеци, провеждането на консултациите ще се осъществява предимно чрез телефонни разговори. Когато този вариант не е удачен, ще се насрочи среща на територията на детската градина и при спазване на всички противоепидемични мерки.

Какво направиха нашите деца

Нашите деца са талантливи и изобретателни