Екипът, който се грижи за децата от група "Бърборино"

Катерина Мерджанова / Преподавател

Виктория Николова / Преподавател

Портфолио

Мария Ганчева / помощник-възпитател

Седмична програма

ОКОЛЕН СВЯТ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

Фолкнетика

МУЗИКА

МАТЕМАТИКА

ОКОЛЕН СВЯТ

Приложно-театрални дейности

Футбол

Плуване

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

Приложно-театрални дейности

Музикален английски

КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ

МАТЕМАТИКА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Фолкнетика

Плуване

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

МУЗИКА

МАТЕМАТИКА

КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Футбол

Музикален английски

Спортно катерене

Новини

Индивидуална педагогическа консултация за родители се провежда всеки петък от 12.30ч. до 13.30ч.

Какво направиха нашите деца

Нашите деца са талантливи и изобретателни