Екипът, който се грижи за децата от група "Бърборино"

Катерина Мерджанова / Преподавател

Портфолио

Виктория Николова / Преподавател

Портфолио

Мария Ганчева / помощник-възпитател

Седмична програма

ОКОЛЕН СВЯТ

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

Допълнителни дейности

Фолкнетика 9.00 ч.

Приложно-театрални дейности 10.30 ч.

МУЗИКА

МАТЕМАТИКА

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

Допълнителни дейности

Футбол 9.10 ч.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ОКОЛЕН СВЯТ

КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Допълнителни дейности

Приложно-театрални дейности 9.00 ч.

Плуване 10.00-11.00 ч.

Музикален английски 11.30 ч

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Допълнителни дейности

Фолкнетика 9.00 ч.

Футбол 11.30 ч.

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

МУЗИКА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Допълнителни дейности

Футбол 9.30 ч.

Музикален английски 11.30 ч.

Новини

Индивидуална педагогическа консултация за родители се провежда всеки петък от 12.30 ч. до 13.30 ч. Имайки предвид усложнената обстановка през последните месеци, провеждането на консултациите ще се осъществява предимно чрез телефонни разговори. Когато този вариант не е удачен, ще се насрочи среща на територията на детската градина и при спазване на всички противоепидемични мерки.

Какво направиха нашите деца

Нашите деца са талантливи и изобретателни