Екипът, който се грижи за децата от група "Славейче"

Снежанка Калоянова / Преподавател

Портфолио

Анжела Тодорова / Преподавател

Портфолио

Росица Нешкова / Помощник-възпитател

Седмична програма

ОКОЛЕН СВЯТ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

Допълнителни дейности

Приложно театрални дейности 11.00 ч.

Фолкнетика 11.30 ч.

МАТЕМАТИКА

МУЗИКА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Допълнителни дейности

БАЛЕТ " БИСЕР"

ОКОЛЕН СВЯТ

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ

МАТЕМАТИКА

Допълнителни дейности

Музикален английски 11.00 ч.

Приложно-театрални дейности 12.00 ч.

Футбол 11.30 ч.

МАТЕМАТИКА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Допълнителни дейности

Футбол 11.00 ч.

БАЛЕТ "БИСЕР"

Фолкнетика 12.00 ч

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

МУЗИКА

Допълнителни дейности

Музикален английски 11.40 и15.30 ч

Новини

Индивидуална педагогическа консултация за родители се провежда всеки петък от 12.30 ч. до 13.30 ч. Имайки предвид усложнената обстановка през последните месеци, провеждането на консултациите ще се осъществява предимно чрез телефонни разговори. Когато този вариант не е удачен, ще се насрочи среща на територията на детската градина и при спазване на всички противоепидемични мерки.

Какво направиха нашите деца

Нашите деца са талантливи и изобретателни