Екипът, който се грижи за децата от група "Славейче"

Снежанка Калоянова / Преподавател

Портфолио

Анжела Тодорова / Преподавател

Портфолио

Росица Нешкова / Помощник-възпитател

Седмична програма

ОКОЛЕН СВЯТ

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

Фолкнетика

Плуване

БАЛЕТ " БИСЕР"

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

МУЗИКА

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

Приложно театрални дейности

Футбол

МАТЕМАТИКА

КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Приложно-театрални дейности

Музикален английски

БАЛЕТ "БИСЕР"

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

Фолкнетика

ОКОЛЕН СВЯТ

МУЗИКА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Футбол

Плуване

Музикален английски

Новини

Индивидуална педагогическа консултация за родители се провежда всеки петък от 12.30ч. до 13.30ч.

Какво направиха нашите деца

Нашите деца са талантливи и изобретателни