Екипът, който се грижи за децата от група "Слънчице"

Иванка Вълева / Преподавател

Портфолио

Гинка Атанасова / Помощник-възпитател

Владислав Иванов / Учител

Седмична програма

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ОКОЛЕН СВЯТ

Фолкнетика

Плуване

ОКОЛЕН СВЯТ

МУЗИКА

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

Приложно театрални дейности

Футбол

МАТЕМАТИКА

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Приложно театрални дейности

Плуване

Музикален английски

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

Фолкнетика

КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ

МУЗИКА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Футбол

Музикален английски

Спортно катерене

Новини

Индивидуална педагогическа консултация за родители се провежда всеки петък от 12.30ч. до 13.30ч.

Какво направиха нашите деца

Нашите деца са талантливи и изобретателни