Екипът, който се грижи за децата от група "Слънчице"

Иванка Вълева / Преподавател

Портфолио

Гинка Атанасова / Помощник-възпитател

Диана Шуманова / учител

Портфолио

Седмична програма

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ОКОЛЕН СВЯТ

Допълнителни дейности

Приложно театрални дейности 10.00 ч.

Фолкнетика 12.00 ч.

ОКОЛЕН СВЯТ

МУЗИКА

МАТЕМАТИКА

Допълнителни дейности

Футбол 9.30 ч.

БАЛЕТ " БИСЕР"

МАТЕМАТИКА

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Допълнителни дейности

Приложно театрални дейности 9.30 ч.

Музикален английски 11.30 ч

Футбол 12.00 ч.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

Допълнителни дейности

Плуване 10.00-11.00 ч.

Фолкнетика 11.30 ч.

БАЛЕТ " БИСЕР"

МАТЕМАТИКА

МУЗИКА

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Допълнителни дейности

Музикален английски 16.00 ч.

Новини

Индивидуална педагогическа консултация за родители се провежда всеки петък от 12.30 ч. до 13.30 ч. Имайки предвид усложнената обстановка през последните месеци, провеждането на консултациите ще се осъществява предимно чрез телефонни разговори. Когато този вариант не е удачен, ще се насрочи среща на територията на детската градина и при спазване на всички противоепидемични мерки.

Какво направиха нашите деца

Нашите деца са талантливи и изобретателни