Екипът, който се грижи за децата от група "Пинокио"

Мая Стефанова / Преподавател

Портфолио

Петрана Найденова / Помощник-възпитател

Деница Вълчанова / Учител

Портфолио

Седмична програма

ОКОЛЕН СВЯТ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Допълнителни дейности

Футбол 9.00

Фолкнетика 10.30 ч.

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

МАТЕМАТИКА

ОКОЛЕН СВЯТ

Допълнителни дейности

Плуване 9.30-10.30

Приложно театрални дейности 15.30 ч.

МУЗИКА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

МАТЕМАТИКА

КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Допълнителни дейности

Приложно театрални дейности 11.30 ч.

Музикален английски 15.30 ч.

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ОКОЛЕН СВЯТ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ОКОЛЕН СВЯТ

Допълнителни дейности

Футбол 9.00 ч.

Фолкнетика 10.30 ч.

МУЗИКА

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Допълнителни дейности

Музикален английски 10.00 ч.

Новини

Индивидуална педагогическа консултация за родители се провежда всеки петък от 12.30 ч. до 13.30 ч. Имайки предвид усложнената обстановка през последните месеци, провеждането на консултациите ще се осъществява предимно чрез телефонни разговори. Когато този вариант не е удачен, ще се насрочи среща на територията на детската градина и при спазване на всички противоепидемични мерки.

Какво направиха нашите деца

Нашите деца са талантливи и изобретателни