Екипът, който се грижи за децата от група "Пинокио"

Мая Стефанова / Преподавател

Портфолио

Петрана Найденова / Помощник-възпитател

Деница Вълчанова / Учител

Портфолио

Седмична програма

ОКОЛЕН СВЯТ

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

Фолкнетика

Плуване

МУЗИКА

МАТЕМАТИКА

ОКОЛЕН СВЯТ

Футбол

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Приложно театрални дейности

Футбол

Музикален английски

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Фолкнетика

Приложно театрални дейности

Плуване

Приложно изкуство

МУЗИКА

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Футбол

Английски език

Спортно катерене

Новини

Индивидуална педагогическа консултация за родители се провежда всеки петък от 12.30ч. до 13.30ч.

Какво направиха нашите деца

Нашите деца са талантливи и изобретателни