Публични покани

Откриване процедура по ЗОП относно, „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ№192 „Лозичка”- гр. София, СО, район „Лозенец“, ул. „Розова долина” №12 а