• гр. София

    ул."Розова долина" №12 А

    тел. 02 866 13 58

    email: dg192@abv.bg

    Директор: Гергана Цанева