Спортно катерене

Заниманията по спортно катерене се провеждат два пъти седмично във физкултурния салон на административната сграда на детската градина, където се намира и стената за катерене. Екипът от професионалисти на "Мачирски спорт" ЕООД , представят един от най-динамично развиващите се и популярни спортове през последните години. Увлекателна двигателна активност заложена в човека още с раждането му. Естествено приложим спорт, който развива разнообразни умения и навици, подобрява комплексно физическите качества и оказва положително влияние върху здравето и психиката на децата.