Английски език

Заниманията по английски език се провеждат три пъти седмично в двете сгради на детската градина от Тони - ЕТ"Нов свят-Цв. Михайлова". От изключителна важност е ранното обучение, което дава възможност на по-малките ученици да усвояват чуждите езици по лесен, забавен и достъпен начин, да го правят с удоволствие, а наученото да остане завинаги!