Допълнителни дейности

При нас децата могат да се обучават в допълнителните дейности: