За нас

Детска градина №192 "Лозичка" отваря врати през далечната 1953г., като
и до днес е желано и обичано място, в което се възпитават и обучават деца от 3 до 7 годишна възраст,
разпределени в седем възрастови групи, за които се грижат 15 педагози. Водещо начало в работата на детската градина е:
1. Активна двигателна ангажираност на децата в организирана форма на обучение с оздравителна, възпитателна, спортна и приложна насоченост;
2. Подготовка на децата така, че да пренясят, съхраняват и доразвиват всичко ценно, натрупано от предходните поколения в историята на народното творчество.
В детската градина се предлагат допълнителни дейности по английски език, студио
по приложни изкуства, народни танци, художествена гимнастика, плуване, футбол и спортно катерене, водени от квалифицирани и доказани преподаватели.
Детска градина № 192 "Лозичка" има дългогодишна традиция по отношение отдиха, спорта и туризма в детска възраст.
За укрепване на детския организъм всяка година се организира летен морски отдих, пролетно и есенно оздравително училище в Сандански, ски и планинарски училища на Витоша. Петте декара двор-парк, засаден с 50 годишни ели, смърч, бор, липи, кестени, овощни дървета и декоративни храсти е вълшебен детски кът, изпълняващ своята оздравителна и възпитателна мисия на "защитен природен оазис".

Екип:
Гергана Цанева - Директор
Виргиния Павлова - Заместник-директор

Педагогически персонал:
Анжела Тодорова - учител
Снежанка Калоянова - учител
Диана Шуманова - учител
Иванка Вълева - старши учител
Виктория Николова - старши учител
Катерина Мерджанова - учител
Светлозара Паскова - учител
Валя Джелепова - учител
Диана Данаилова - старши учител
Дарина Данчева- учител
Люба Стайкова- старши учител
Росица Стоянова - старши учител
Мая Стефанова - старши учител
Наталия Илиева - старши учител
Петя Миланова - старши учител музика

Екип за подкрепана личностно развитие:
Борис Минков - психолог
Павлинка Саулска - логопед
Мая Стефанова - ресурсен учител

Помощник на учителя:
Вили Николова

Помощник-възпитатели:
Виолета Куклева
Гинка Атанасова
Елизабет Павлова
Петрана Найденова
Стоянка Мънева
Росица Нешкова
Снежанка Кръстева
Татяна Абрашева

Кухненски блок:
Даниела Дръндарска - готвач
Стефана Иванова - помощник готвач
Наталия Манолова - помощник готвач

Административен персонал:
Тодорка Миразчийска -ЗАС
Лиляна Петкова - Домакин

Медицински специалисти :
Анета Симитчийска
Александрина Янева

Работник поддръжка:
Йордан Механджийски