Новини

Уважаеми родители, Родителската среща на децата от група "Щурчета" ще се проведе на 9.06.2021 г. от 17.00 ч. в занималнята на групата. Групата се намира в Административната сграда на първи етаж. Родителската среща на децата от група "Смехорани" ще се проведе на 8.06.2021 г. от 17.00 ч. в занималнята на групата. Групата се намира в Основната сграда на първи етаж вляво. Моля, бъдете с маски и калцуни.

Уважаеми родители, Знаем, че е трудно да се планират в дългосрочен план посещенията на децата през лятото. Въпреки това се обръщаме към Вас с молба да споделите доколкото е възможно периодите, в които децата ще присъстват в детската градина. Знаете, че тази информация е важна, за да се планират храната, персонала, ремонтните дейности по групите. Градината ще работи със сборни групи с обичайното си работно време от 7.00 ч. до 19.00 ч. Срок за попълване на въпросника 26.05.2021 г. https://forms.gle/twTzecij6i2aUbqv5

Всеки работен ден от 9:00 ч. до 14:00 ч. Влизането в сградата на детската градина е от входа от ул. „Лозенец“ и ул. “Капитан Андреев“ - АДМИНИСТРАЦИЯ Необходимо е родителите да влизат в детската градина с лични предпазни средства Необходими документи: 1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ) 2. Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите/настойниците за сверяване на данните 3. Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи декларираните от родителя/настойника критерии. Родителски срещи за приетите деца, родени 2018 година - за група "Смехорани" 8.06.2021г. (вторник) и за група "Щурчета" 9.06.2021 г. (сряда) от 17:30ч.

В периода 5.05-31.05.2021 г. отсъствията на децата от Трета и Четвърта група могат да се извиняват служебно след писмено уведомяване на директора. Заявленията можете да изпращате на dg192@abv.bg

От 5.04.2021 г. Детска градина №192 отново ще е отворена и ще сме готови да посрещнем отново децата. При възобновяване на посещенията е необходимо отново да се попълни Информирано съгласие - бланки ще има при сестрата и ще можете да ги попълвате при сутрешния филтър. За да е по-лесно, можете да подготвите документа вкъщи - ето линк от сайта на градината, от където можете да разпечатате бланката - http://www.dg192.com/…/8128f680-179b-4403-b38a-de0dddfb258c… Поради невъзможност администрацията да работи в периода 5-9.04, се обръщаме към Вас с молба заплащането на таксите да става по банков път или чрез e-pay - подробни инструкции има на сайта на детската градина http://www.dg192.com - в Новини. Благодарим и желаем да сте здрави!

Уважаеми родители, Запознайте се подробно с Алгоритъм за действие при случай на COVID-19 в ДГ №192 в секция Документи - Други

Уважаеми родители, Съгласно Насоките за работа на детските градини през учебната 2020/21 г. в условията на COVID-19, детските градини са отворени за посещение от всички деца, но в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които предучилищното образование не е задължително и има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи. Родителите могат да подадат декларация /в свободен текст или по образец/, че желаят детето/децата да остане вкъщи за съответен период в рамките на извънредната епидемиологична обстановка и отсъствията да бъдат извинявани служебно. Това важи за децата от Първа и Втора група. Когато за децата от Трета и Четвърта група присъствието е невъзможно или не е целесъобразно по здравословни причини (самите те са със заболявания, които не позволяват посещаване на детска градина или техните родители/настойници попадат в рискова група за COVID-19) родителите могат да изберат самостоятелна организация. В този случай, за да могат децата да бъдат включени в самостоятелна организация на предучилищното образование, родителите подават заявление до директора на детската градина съгласно изискванията на чл. 18 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование. Очаква се дните по уважителни причини да бъдат увеличени от 10 на 20.

Документът може да се изтегли от секция Документи/Правилници

С цел подобряване здравето на децата и намаляване риска от хранителни алергии и хранителна непоносимост, в изпълнение на разпоредбите на чл. 7 ал.3 на Наредба 2/2013 г. и чл.6 ал.3 на Наредба 6/2011 г. на МЗ, родителите на децата с хранителни алергии или хранителна непоносимост към определени храни, нуждаещи се от диетично хранене, следва да подадат заявление до директора на ДГ 192 „ЛОЗИЧКА“, което да бъде придружено с решение на ТЕЛК или здравен документ, издаден от комисия или специалист за съответното заболяване. При постъпване на дете в ДГ 192 „ЛОЗИЧКА" със специфични хранителни нужди, в здравния картон на детето лекуващият лекар трябва да предостави информация и препоръки за адекватен диетичен режим, в зависимост от вида на заболяването. Деца със специфични хранителни нужди, които вече посещават ДГ 192 „ЛОЗИЧКА", следва да подадат заявление- декларация до директора на детската градина в деня на получаване на медицинската експертиза. Към заявлението да се приложат изброените по- горе медицински документи, удостоверяващи специфични хранителни нужди.

Задължителни документи за прием на децата след завръщане от лятна ваканция : ПРИ ОТСЪСТВИЕ ПО-МАЛКО ОТ 2 МЕСЕЦА : 1. Медицинска бележка , че детето няма контакт ОЗЗ 2. Попълване на лична здравнопрофилактична карта /ЛЗПК/ 3.Предоставяне на пълен имунизационен статус ПРИ ОТСЪСТВИЕ НАД 2 МЕСЕЦА : 1. Медицинска бележка, че детето няма ОЗЗ 2.Попълнена лична здравнопрофилактична карта / ЛЗПК/ 3. Паразитологично изследване 4.Предоставяне на пълен имунизационен статус Изготвените документи следва да бъдат предадени на медицинското лице в детската градина

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА - за децата, които ще БЪДАТ пЪРВА ГРУПА: 1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар на детето. (данни за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2005 г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 45 ОТ 2005г.) В сила от 1 януари 2010 г. Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009г.). 2. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни чревни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина. 3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детска градина. 5. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина. 6. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето (бележката важи 3 календарни дни). Не се приемат деца без задължителните имунизации за възрастта! За деца с трайни противопоказания за имунизирането им, се представя Протокол от Столична РЗИ.

Седмично меню 21.06.2021 - 25.06.2021

Сутрешна закуска Алергени

КУСКУС С МАСЛО И СИРЕНЕ/Г/, /МЛ/

ПЛОДОВЕ

Обяд

СУПА ОТ ПИЛЕШКИ БУТЧЕТА СЪС ЗАСТРОЙКА/Г/, /Я/, /МЛ/

ЯХНИЯ БОБ/Г/

ЗЕЛЕ И МОРКОВИ

Следобедна закуска

БИСКВИТЕНА ТОРТА/Г/, /МЛ/

АЙРЯН/МЛ/

Сутрешна закуска Алергени

САНДВИЧ С МАСЛО И СУХ КОЛБАС/Г/, /МЛ/

ЧАЙ С МЕД И ЛИМОН

ПЛОДОВЕ

Обяд

ТАРАТОР/МЛ/

ПИЛЕ С ОРИЗ

САЛАТА ДОМАТИ И КРАСТАВИЦИ

Следобедна закуска

МЮСЛИ С КИСЕЛО МЛЯКО И КОНФИТЮР/МЛ/

Сутрешна закуска Алергени

САНДВИЧ С ЯЙЧЕН ПАСТЕТ/Г/, /Я/, /МЛ/

ЧАЙ С МЕД И ЛИМОН

ПЛОДОВЕ

Обяд

ТАРАТОР/МЛ/

СВИНСКО МЕСО С КАРТОФИ

САЛАТА ДОМАТИ

Следобедна закуска

МЛЯКО С ГРИС/Г/, /МЛ/

Сутрешна закуска Алергени

САНДВИЧ С МАСЛО И МАСЛИНИ/Г/, /МЛ/

ЧАЙ С МЕД И ЛИМОН

ПЛОДОВЕ

Обяд

СУПА ОТ СПАНАК/Я/, /МЛ/

ПЕЧЕНА РИБА С ДОМАТЕН СОС/Р/

Следобедна закуска

БАНАНИ

Сутрешна закуска Алергени

САНДВИЧ С МАСЛО И МЕД/Г/, /МЛ/

ПРЯСНО МЛЯКО/МЛ/

ПЛОДОВЕ

Обяд

ТАРАТОР/МЛ/

СПАГЕТИ С КАЙМА/Г/

Следобедна закуска

АШУРЕ/Г/

Съгласно регламент /ЕС/ Но 1169/2011 г. на Европейския парламент и на съвета от 25.10.2011 г.

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХРАНИТЕ

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ХРАНИ СЪДЪРЖАТ ПРОДУКТИ, СЪДЪРАЖАЩИ АЛЕРГЕНИ

1. Зърнени култури, съдържащи глутен, а именно: пшеница, овес, както и продукти от тях
2. Яйца и продукти от тях
3. Риба
4. Мляко и млечни продукти.

ЛЕГЕНДА:

Глутен - /Г/
Яйца - /Я/
Риба - /Р/
Мляко и млечни продукти - /МЛ/